אדם וחיה

היצר מניע את החיה
את האדם מחשבה.
חיה אינה שומרת טינה
האדם יחכה לנקמה.

החיה אינה שונאת
האדם כן, וביתר שאת.
טורפת רק כשהיא רעבה
האדם טורף למען אהבה.

הנחש בשעת סכנה יכיש
האדם רעל במטרה יכניס.
החמור חכם, שקט, ועקשן
האדם מרגיז, טיפש, ורעשן.

התוכי יודע לדקלם, בפיו מרגליות
האדם כתפיו רחבות, ובפיו קללות.
אדם  אל תתבייש קח דוגמא.
תהיה חיה .

אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.