אם תוכל

אם תוכל להביט בעיני אנשים

לומר אנחנו לא אדישים.

אם תוכל להגיד אמת לכאורה

להבטיח שכלום לא קרה.

תתגדל !

אם תוכל ללמד יושר ילדי מלחמה

להגיש ליתום מנה חמה.

אם תשתף את היקום ביגון

ללמד בתולים לצעוד בגאון.

תתקדש !

אם תציל נפש בכל יבשה

תיתן מלחמך לבטן יבשה.

אם תחלוץ נעל מרוטה

לקבצן חסר פרוטה.

תתרומם !

אם תוכל להראות דרך לעיוור

את קרן האור לגוף חיוור.

אם תיתן מדמך לחולה סופני

תוותר בכבוד על האני.

רחמים !

אם תיתן מחסה לרך יתום

שהמוות פסק את התום.

אם את הכול יעלה בידך לקיים

או אפילו חלק קטן לסיים.

תתברך !

תזכה שיאמר עליך העולם

הלז –לא- בא -לחינם.

אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.