האם תוכל ?!

אם תוכל להביט בעיני אנשים
לומר אנחנו לא אדישים.
אם תוכל להגיד אמת לכאורה
להבטיח שכלום לא קרה.

תתגדל !

אם תוכל ללמד יושר ילדי מלחמה
להגיש ליתום מנה חמה.
אם תשתף את היקום ביגון
ללמד בתולים לצעוד בגאון.

תתקדש !

אם תציל נפש בכל יבשה
תיתן מלחמך לבטן יבשה.
אם תחלוץ נעל מרוטה
לקבצן חסר פרוטה.

תתרומם !

אם תוכל להראות דרך לעיוור
את קרן האור לגוף חיוור.
אם תיתן מדמך לחולה סופני
תוותר בכבוד על האני.

רחמים !

אם תיתן מחסה לרך יתום
שהמוות פסק את התום.
אם את הכול יעלה בידך לקיים
או אפילו חלק קטן לסיים.
תתברך !

תזכה שיאמר עליך העולם
הלז –לא- בא -לחינם.

אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.