הולך בטל

הולך בטל הוא הצרצר
כל היום מחפש עלים
שאותן אספו,, הנמלים
רוצה הוא לחיות
על חשבון אחרים.

אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.