זה הגיע

מכתב ללא נמען
מר וכבד המטען.
סוף ללא התחלה
כמו מחלה.

נשאר-לא הלך
זרם הרע קלח.
גדול טעם השטן
הופך אותי לקטן.

הטוב לא חזר, נעלם :
כוח השטן הלם
מי שפצעו דואב
יודע : גם לי כואב.

לשנות כל חיי ניסיתי
אני תמים ואמיתי.
אין משמעות
אין חרות.

פצע : לתמיד חדש
כל שנה טלאי על דש.
אם תעברו במייצר
תדעו שהגשר צר.

תבינו :זה אני
שאתכם שלחתי.
לתקן.
הלכתם בלי שוב
הערך לא חשוב.

כעת מפציע שחר
עימו תקוות מחר.
אולי חיוך על שפתיים
לפחות עד שעת ערביים.

אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.