כאשר חיכיתי

אחכה לך בשדות, אחכה לך בגשם .
אחכה בפריחה, אחכה בשלכת .
אם אדע למה לחכות
זמני יעוף כחלום.

אם לא אדע
ימי יהיו שבועות .
שבועות כחודשים
ימיי ינשרו כעלים יבשים
ייעלמו על מים זורמים.
בין אבנים פזורות
חדות עזובות, מבוישות.
עד הים הגואל
בו תודיעני מתי להפסיק לחכות.
ואודה לאל.


אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.