סמל החשמל [סיטי דרגון שדה החשמל : דרגוני החשמל ומעורבבים]