סמל המתכת [סיטי דרגון שדה המתכת : דרגוני המתכת ומעורבבים]