פניו של אדם

יש פנים בשר ודם,
גם כאלה שאין כמותם.
יש יפות כמו קרטון,
גם קשות כמו בטון.

לכל אחד מסכה על פניו,
כך מסתיר את חסרונותיו.
איזו מסכה עכשיו יבחר,
אם לא היום ודאי מחר.

מוכר המסכות הוא גאון,
כל פרוטה מקרבת הון.
ברור לכל שזו שיטה,
שאין עליה כלל שליטה.

הדייג טובל רגליו במים,
את עיניו מפנה לשמים.
חובש הוא מסכה מושלמת,
באמת זו שיטה משתלמת.

הסוחר מחליף מסכה כל בוקר,
כך מוכר סחורתו ביוקר.
השחקן מחליף מסכה כל ערב,
קולו את האוויר חותך כחרב.

החלש לחבוש מסכה אינו יכול,
לא בשבת ולא ביום חול.
לכן תוכו גלוי לעין כול,
החזק מנצל זאת בגדול.

אישה במסכת פני מלאך,
יופי ונועם כפרח הלילך.
יודעת היא את המלאכה,
ועושה זאת תמיד כהלכה.

פנים של ילד אמת אומרים,
אין מסכה שלפניו תתאים.
לכן מילה היוצאת מפיו,
לכל חובש מסכה תכאיב .

אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.