רק "תמונות וקירות"

לא אכבס לך מדים
לא אכין ופל מצופים.
רק אשב ואחשוב
אסתכל על תמונותיך הרבות
הן עוד בחדר על קירות.
רק אשב ואביט
המכשיר כבר לא יצלצל
איתך היה אור- נשאר צל.
רק אקשיב לשקט.
לא אחכה לשובך באור ראשון
לבדוק אם שכבת לישון.
רק אכבה את האור
אראה אותך בתמונות
תמיד בפנים מחייכות.
רק עיניי עצובות
עוד כמוך לי לא יהיה
עם צער כזה איך אחיה.
רק אשכב ואחכה לסופי.
יקירי עם מותך ללא עת
גם חלק ממני מת.
למה אתה עלית אל-על ?
זאת את מי אשאל !!

אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.