שלום לך ליבי

האם אתה איתי ?
האם אתה אמיתי ?
אתה עוד עצוב ?

זו התמימות,
זו הילדות,
הקריאה,
העזרה שלא באה.

שלום לך ליבי,
אתה עוד שלי?
רק אני במנהרה
מחפש הארה.

ללא אור, אין מזור,
להפסיק להרגיש,
אותך להגיש
על מגש ,
ואתה מותש.

אתה רעב לאהבה,
מציאות, זו אכזבה.
את החסר לא נשלים,
מקבל הבל הבלים,

השלום לך לבי ?
הכול מנעולים, חוסר אונים,
ליבי הלכת לאן ?
אני עוד כאן,
אתה ואני בתחתית,
עד האחרית,
עמוק הכאב
במסתרי הלב.
השלום לך ליבי ?

אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.