שעון החול

בני קבלת את הכול,
טוב, רע, ושעון החול.
תבונה לחיות עם קוץ
גם זאת לדלות מתבן מוץ.

בני שמור על יושר דרך
גם אם ביתך חסר ערך.
דע בטעותך להכיר
גם אם רם המחיר.

השכל לראות את האחר
כמו שהוא, ולא יותר.
דע כי כבודו של הקטן,
גדול מזה של רברבן.

אם באמצע מרוצה
תדע את רגע הפריצה.
אחוז חזק בשתי ידיך
את הצלחת מסע חייך.

זכור שאל צמרות עצים
הגעת על גב שיחים.
דע שיש משבי צמרת
בנפולך למציאות אחרת.

זכור את האדם בך
גם אם קדרו שמי עולמך.
שנן זאת שוב ,ושוב
אתה בני, אתה חשוב גם לי.

אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.