תישאר אָבָּא

תישאר עִימִי אָבָּא
וֵתִהְיֵה לִי לֵאָבָּא.
תִּשׁמוֹר עַלָי אָבָּא
וֵאוֹהָב אוֹתךָ אָבָּא.

תישאר אָבָּא.
חבק אותי בזרועך
אני אראה רק אותך.
זה אני, והילד שבי
אחריך הולך ליבי

תישאר אָבָּא.
פוחד אני להישאר לבד
כועס על הטוב שאבד.
לבד לא אצליח לשרוד
בלעדיך כל חיי אנדוד.

תישאר אָבָּא.
תן לי את שלא היה לך
תן להרגיש את לבך.
עוד פעם לפני שתלך בדרך
עוד פעם אחת עם ערך.

את קול הסופרן לשמוע
את שיערך הלבן לפרוע.
אולי הרגש מתוק כדבש
לשמוע קול שכבר יבש.

תישאר אָבָּא
לא תהיה זו הפעם האחרונה
שאתה ואני באותה תחנה.
האם תישאר אתי אבא,
ותהיה גם סבא ?

אודות העורך

אני יודע מה שאני כותב. מנהל ערוץ סרטים ביוטיוב. יודע על תאילנד הרבה מאוד.